Pavel Kvapil

I přes krátkou lhůtu stanovenou hlavním zadavatelem se podařilo plnit úkoly na čas a to díky úzké spolupráci s firmou Stafima s.r.o. Řešení takto těžkého úkolu společně s partnerem jako je tento, bylo dobré rozhodnutí.“

spravce