Michal Horák

Jsme spokojeni s navrhnutým technickým řešením a profesionální spoluprací s firmou STAFIMA. Spolupráce fungovala na jedničku a my můžeme této firmě jedině poděkovat za skvělý přístup.“

spravce